https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

V posledních měsících společně s našimi zákazníky zřetelně vnímáme přetrvávající složitou situaci v dodavatelských řetězcích. Uvědomujeme si, že prodlužující se dodávky materiálů nebo…