https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Cargo pojištění

14. 3. 2024 DB Schenker

V tomto článku bychom vás rádi seznámili s výhodami plynoucími ze sjednání cargo pojištění v kamionové, železniční a letecké přepravě. Víte, jaký je rozdíl…

Představujeme vám funkci přepravního připojištění zásilek při námořních přepravách realizovaných s DB Schenker. Podívejme se na rozdíly v případě havárie u připojištěných a nepřipojištěných zásilek….