https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Představujeme vám funkci přepravního připojištění zásilek při námořních přepravách realizovaných s DB Schenker. Podívejme se na rozdíly v případě havárie u připojištěných a nepřipojištěných zásilek.

Jaké je naše plnění v případě společné havárie, poškození zboží v kontejneru nebo ztráty zboží?

Postupuje se dle Hamburských pravidel a podmínek TGOL Ocean and Combined Transport Bill of Lading nebo Sea Waybill. Plnění v případě vzniku škodní události je do limitu 2,5 SDR za kg poškozeného nebo ztraceného zboží nebo 835 SDR za jednotku.

Jaké jsou 3 klíčové výhody cargo pojištění?

  1. V případě škodní události dochází k jejímu rychlému řešení ze strany pojišťovny a vyplacení náhrady škody.
  2. Toto připojištění nepřihlíží k limitům dle podmínek B/L. Při částečné či úplné ztrátě/poškození zásilky je pojišťovnou hrazena skutečná hodnota zboží bez limitace až do výše 110 % hodnoty zboží včetně přepravného.
  3. Nulová spoluúčast.

Jaký je rozsah pojištění – nové zboží?

– krádež
– ztroskotání, zkáza lodi
– příspěvek ke společné havárii lodi
– nehoda pozemního dopravního prostředku přepravujícího zboží
– vykolejení
– požár, výbuch
– zemětřesení, sopečná erupce, zasažení bleskem
– vyložení nákladu v nouzovém přístavu
– svržení a spláchnutí pojištěného předmětu z paluby lodi
– vniknutí vody z moře, jezera nebo řeky do plavidla, přepravního kontejneru nebo místa skladování
– celková ztráta balíku ztraceného přes palubu, vypadlého při nakládání na plavidlo nebo při jeho vykládce z plavidla či člunu

Přestože je cargo připojištění tzv. „all risks“ pojištěním, existuje několik výluk, jako je např. nevhodný obal zásilky, povětrnostní vlivy (tj. např. kondenzace vody), termínovaná přeprava, válečná rizika apod. Více informací naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění přepravovaného zboží zde a zde. Nezávazný překlad pojistných podmínek je pro vás k dispozici níže.

All_risks.pdf Limited_cover.pdf  ICC A.pdf 

Další nezávazné překlady CARGO podmínek jsou pro vás dostupné na této stránce.
České překlady jsou vždy orientační, závazné jsou originální znění pojistných podmínek v angličtině.

Jaká je cena?

Výše sazby závisí na typu zboží a druhu přepravy – orientační úroveň je 3 ‰ z hodnoty zboží.

Pro více informací o pojistných podmínkách nás kontaktujte:
oceanbrno@dbschenker.com, tel: +420 544 520 830
oceanliberec@dbschenker.com, tel: +420 485 210 615
oceanprague@dbschenker.com, tel: +420 311 711 511

Leták je ke stažení zde:
Cargo_pojisteni_pro_namorni_prepravy-2023.pdf Cargo_insurance_ocean_freigt-2023.pdf