https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

V tomto článku bychom vás rádi seznámili s výhodami plynoucími ze sjednání cargo pojištění v kamionové, železniční a letecké přepravě.

Víte, jaký je rozdíl v plnění v případě, kdy byla zásilka pojištěna, oproti situaci, kdy cargo pojištění sjednáno nebylo? V případě vzniku škodní události vychází výše plnění bez cargo připojištění zásilky z limitu daného typu přepravy. Tyto limity jsou mimo jiné uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách SCHENKER spol. s r.o. (VOP), naleznete je ale také v následující tabulce:

Platná ustanovení ručení Omezení výše náhrady škody
Letecká přeprava
Montrealská úmluva
22 SDR za kilogram
Železnice
COTIF
17 SDR za kilogram
Silnice
CMR – mezinárodní přeprava
8,33 SDR za kilogram
Silnice
Tuzemská přeprava (§9a zák.č.111/1994 Sb.)
8,33 SDR za kilogram

Jaké jsou 3 klíčové výhody cargo pojištění?

 1. V případě škodní události dochází k jejímu rychlému řešení ze strany pojišťovny a vyplacení náhrady škody.
 2. Toto připojištění nepřihlíží k limitům uvedených ve VOP naší společnosti. Při částečné či úplné ztrátě/poškození zásilky je pojišťovnou hrazena skutečná hodnota zboží dle obchodní faktury bez limitace do výše 100% hodnoty + původní přepravné (u objednání přepravy lze na zákaznickém centru poptat i jinou variantu pojištění viz níže).
 3. Nulová spoluúčast.

Jaký je rozsah pojištění – nové zboží?

 • krádež
 • ztroskotání, zkáza lodi
 • příspěvek ke společné havárii lodi
 • nehoda pozemního dopravního prostředku přepravujícího zboží
 • vykolejení
 • požár, výbuch
 • zemětřesení, sopečná erupce, zasažení bleskem
 • vyložení nákladu v nouzovém přístavu
 • svržení a spláchnutí pojištěného předmětu z paluby lodi
 • vniknutí vody z moře, jezera nebo řeky do plavidla, přepravního kontejneru nebo místa skladování
 • celková ztráta balíku ztraceného přes palubu, vypadlého při nakládání na plavidlo nebo při jeho vykládce z plavidla či člunu

Přestože je cargo připojištění tzv. „all risks“ pojištěním, existuje několik výluk, jako je např. nevhodný obal zásilky, povětrnostní vlivy (tj. např. kondenzace vody), termínovaná přeprava, válečná rizika apod. Více informací naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění přepravovaného zboží zde a zde. Nezávazný překlad pojistných podmínek je pro vás k dispozici níže.

All_risks.pdf Limited_cover.pdf  ICC A.pdf 

Další nezávazné překlady CARGO podmínek jsou pro vás dostupné na této stránce.
České překlady jsou vždy orientační, závazné jsou originální znění pojistných podmínek v angličtině.

V jakých variantách je možné zásilku pojistit?

Na výběr máte ze čtyřech možností:

 1. Pojištění zboží na 100 % (tj. plná hodnota zboží)
 2. Pojištění zboží na 110 % (tj. plná hodnota zboží + 10% očekávaný ušlý zisk)
 3. Pojištění zboží na 100 % + pojištění původního přepravného
 4. Pojištění zboží na 110 % + pojištění původního přepravného

Jaká je cena cargo pojištění?

Výše pojistného závisí na typu zboží a jeho rizikovosti, druhu přepravy a destinace – orientační úroveň je 3‰ z hodnoty zboží.
Pro více informací o cargo připojištění prosím kontaktujte naše zákaznické centrum nebo obchodního garanta.

Cargo-pojisteni-vsechny-typy-preprav-vyjma-namorni-2023.pdf
Cargo insurance – all modes of transport except for ocean transport-2023.pdf

Zajímá vás cargo pojištění pro námořní přepravu? Všechny informace naleznete v tomto článku.