https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Představujeme vám funkci přepravního připojištění zásilek při námořních přepravách realizovaných s DB Schenker. Podívejme se na rozdíly v případě havárie u připojištěných a nepřipojištěných zásilek….