https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Cargo pojištění

30. 12. 2021 DB Schenker

V tomto článku bychom vás rádi seznámili s výhodami plynoucími ze sjednání cargo pojištění v kamionové, železniční a letecké přepravě. Víte, jaký je rozdíl…