https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Efektivita a rýchlosť komunikácie so zákazníkom sú kľúčové argumenty reštrukturalizácie a reorganizácie oddelenia služieb zákazníkom na Slovensku.

Cieľom a snahou spoločnosti DB Schenker je neustále zefektívňovanie a zjednodušovanie jednotlivých procesov tak, aby sme zákazníkovi mohli poskytnúť kvalitné služby vždy, keď ich potrebuje.

Dôležitou zmenou v prístupe k zákazníkov, ktorou prešlo oddelenie služieb zákazníkov na Slovensku, bolo zjednotenie komunikačných kanálov pre všetkých zákazníkov v jeden komunikačný bod. Vďaka centralizácii oddelenia a posilneniu povedomia o digitálnej platforme DB SCHENKER | connect sme schopní poskytovať efektívnejší a rýchlejší servis našim zákazníkom v podstate v nepretržitej prevádzke.

Zákazníci na Slovensku majú od jesene minulého roka k dispozícii jeden kontaktný bod, vďaka ktorému dokážu vybaviť všetko potrebné týkajúce sa ich zásielok na jednom mieste. A súčasne v režime 24/7/365 majú k dispozícii naši zákazníci digitálnu platformu connect prostredníctvom, ktorej dokážu objednávať či sledovať zásielky kedykoľvek a kdekoľvek. A v prípade potreby dokážu prostredníctvom tejto platformy aj zásielku reklamovať.

Potrebujete kontaktovať zákaznícke centrum na Slovensku?