https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Za ostatných viac ako 30 rokov sa DB SCHENKER stal na slovenskom a českom trhu etablovanou značkou a poskytovateľom komplexných logistických a prepravných služieb, ktorej dôverujú tisíce zákazníkov a obchodných partnerov naprieč všetkými priemyselnými odvetviami.

Od 1. júna 2023  sa DB SCHENKER Slovensko a DB SCHENKER Česká republika organizačne spojili. Táto zmena Vám prinesie nové príležitosti rozvoja spolupráce a silnejšiu podporu vášho dodávateľského reťazca.

V nadväznosti na toto organizačné prepojenie dvoch silných a stabilných spoločností sa od 1. 8. 2023 stal novým výkonným riaditeľom spoločnosti Schenker, s.r.o. Ing. Tomáš Holomoucký, ktorý je súčasne aj výkonným riaditeľom DB SCHENKER Česká republika.

„Ke spojení našich dvou zemí dochází 30 let po jejich politickém rozdělení. Naše kulturní blízkost a vysoká kvalita spolupracovníků na obou stranách již nyní přinášejí spoustu inspirace. Jsem přesvědčen, že výsledky tohoto procesu rychle přinesou prospěch našim zákazníkům.“ – Tomáš Holomoucký.

Súčasný výkonný riaditeľ a konateľ slovenskej spoločnosti Schenker, s.r.o.  p. Dietmar Schmickl odchádza zo svojej pozície – ku dňu 31. 7. 2023.

Táto zmena vo vedení spoločnosti nemá žiadny vplyv na platné zmluvné vzťahy či fakturáciu. Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti ostávajú nezmenené.

Veríme, že Vám táto funkčná zmena a spojenie DB SCHENKER Slovensko a DB SCHENKER Česká republika prinesie väčšiu stabilitu a úspešnú budúcnosť.

„Ďakujem za vašu dôveru a spoluprácu počas ostatných 15 rokov, ktorú ste vložili do mojich rúk a celej organizácii DB Schenker Slovensko.“ – Dietmar Schmickl.

Dietmar Schmickl

Tomáš Holomoucký