https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

DB Schenker nadále pokračuje ve své cestě za snižováním produkce skleníkových plynů. Při redukci CO₂ se především orientuje na vozidla s alternativními pohony, úspornou jízdu a efektivní konsolidaci nákladu a plánování tras. Dalším způsobem je služba econeutral, která zajistí následnou kompenzaci uhlíkové stopy prostřednictvím finanční podpory projektů na ochranu klimatu s certifikací CDM, které umožní snížit emise, jež vznikají třeba i na druhém konci světa.

Okruh zákazníků, kteří se při nákupech zajímají o uhlíkovou stopu zboží, se neustále rozšiřuje a neomezuje se jen na retail. V uplynulých letech se celá řada mezinárodních firem zavázala k udržitelnému podnikání. Rolí DB Schenker je pomoci jim těchto cílů v oblasti udržitelnosti dosáhnout.

„Víme, že objem nákladní přepravy roste a že emise CO₂ je nutné snižovat. Proto se dlouhodobě aktivně podílíme na ochraně životního prostředí a stali jsme se vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti zelené logistiky,“ říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker.

Až do loňského roku DB Schenker zákazníkům nabízel možnost vybrat si variantu přeprav mimo jiné i podle její ekologické zátěže. Používá k tomu měrnou jednotku ECO2PHANT, která odráží spotřebované emise CO₂ během přeprav. Jeden ECO2PHANT má stejně jako dospělý slon 5 t, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO₂. Nyní již může nabídnout i přepravy s nulovou uhlíkovou stopou.

Econeutral kompenzuje uhlíkovou stopu
Zákazníci DB Schenker si mohou objednat ekologicky neutrální přepravu zásilek jako doprovodnou službu při objednání produktu DB SCHENKERsystem, včetně DB SCHENKERsystem premium a DB SCHENKERhome. Služba se jmenuje econeutral a umožňuje kompenzovat uhlíkovou stopu finanční podporou ověřených ekologických projektů.

Za každou tunu zboží na 100 km přepravní trasy činí 0,17 EUR. Při přepravě půltunové zásilky z Prahy do Brna vychází příplatek na přibližně na necelých 14 Kč. Výslednou částku za celou přepravu DB Schenker předá prostřednictvím evropské neziskové organizace atmosfair. Ta se věnuje propagaci, rozvoji a financování obnovitelných zdrojů energie ve více než 15 zemích světa a rozděluje finanční prostředky mezi projekty s certifikací CDM. V současné době splňuje 90 % z nich zlatý standard CDM, nejpřísnější standard pro projekty na ochranu klimatu. Projekty uhlíkové kompenzace neutralizují vyprodukované emise CO₂, ale také podporují udržitelnost novými technologiemi a bojem proti chudobě. Mezi takovými projekty je například podpora pěstování hořčice v jedné z nejchudších a nejsušších oblastí Indie, kde se nevyužité části sklizených rostlin mohou využít jako obnovitelný zdroj elektřiny a dodatečný příjem místních zemědělců.

Spočítat výši kompenzace uhlíkové stopy vaší přepravy si můžete jednoduše pomocí kalkulačky na našem webu. Stačí zadat místo odeslání, místo doručení a hmotnost zásilky.

Do roku 2030 o 50 % méně emisí
V dnešní době poskytuje DB Schenker ekologická řešení ve všech režimech nákladní přepravy. Zákazníci tak mají možnost snižovat nebo kompenzovat emise CO₂ napříč celým dodavatelským řetězcem, v letecké přepravě až o 20 procent a až o 50 procent v námořní přepravě. Celkový závazek společnosti je snížení emisí CO₂ o 50 % v porovnání s rokem 2006. DB Schenker poskytuje environmentálně šetrná řešení také v rámci kamionové přepravy díky nasazení inovativních motorů a paliv. Energeticky účinná opatření aplikuje rovněž ve všech svých budovách.

pdfPředstavení služby

Štítky: