https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Nové logistické centrum v Košicích není určeno jen pro jednoho zákazníka, ale je koncipováno pro více klientů. Je zaměřené na kontraktační logistiku ve spojení s celními procesy. Díky novému skladovacímu systému IMI a efektivnímu nastaveni operačních procesů zajišťuje provoz s minimálním počtem zaměstnanců a s maximálním výkonem. Provoz byl slavnostně zahájen dne 16. května 2023.

V rámci služeb přidané hodnoty zde probíhají kompletace přístrojů určených pro ultrazvuková vyšetření a jejich následná distribuce do celého světa. Předpokládáme zde zajištění maximální kapacity až 4000 ultrazvukových zařízení ročně.

Pracoviště získalo certifikaci BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessmant Method), která je udělována stavbám, které vyhovují náročným požadavkům na jejich ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost.