https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

V období od 17. 10. 2023 (od 20:00 hod) do 27. 10. 2023 (do 4:00 hod) proběhne plánovaná nepřetržitá desetidenní výluka na železničním koridoru spojujícím Českou republiku s německými přístavy v úseku Děčín / Bad Schandau.

Pro nákladní kontejnerovou dopravu budou zajištěny objízdné trasy se sníženou kapacitou, což může mít dopad na včasnost dodávek námořních kontejnerů z/do přístavu a na případný vznik vícenákladů z důvodů „kongesce“.

Abychom minimalizovali očekávané komplikace, naše společnost má pro období uvedené uzavírky připraveny přímé tahače k přepravě spěšných zásilek. Jejich množství ale není neomezené. Stejně tak pracujeme s alternativou přeprav přes jiné, než německé přístavy (spoje z/do polských či jihoevropských přístavů).

Celou situaci bedlivě sledujeme a budeme Vás podrobně informovat, pokud se výše uvedené bude týkat Vaši konkrétní zásilky.

V případě dotazů jsme k dispozici na obvyklých kontaktech.

DB Schenker Ocean Freight

Brno: oceanbrno@dbschenker.com, Tel.: +420 544 520 830
Liberec: oceanliberec@dbschenker.com, Tel.: +420 485 210 615
Praha: oceanprague@dbschenker.com, Tel.: +420 311 711 511

Štítky: