https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Ve Strančicích jsme se již podruhé sešli u řeky Sázavy, která protéká nedaleko našeho logistického centra. Akce se zúčastnilo 18 zaměstnanců, a to jak z pobočky Rudná, tak ze Strančic. Počasí nám přálo, jako jeden tým se nám skvěle pracovalo a podařilo se nám odvést kus práce v úseku Nechyba až Budín.

I v Liberci jsme se soustředili, kromě okolí naší pobočky, na koryto Plátenického potoka, který protéká průmyslovou zónou. 8 účastníkům se podařilo sesbírat 250 kg odpadků. Jsme rádi, že i díky této akci budeme mít čisté a hezké okolí.