https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

V červnu 2010 se naše společnost stala součástí projektu Zelená firma, který našim zaměstnancům umožňuje ekologicky likvidovat nepotřebné malé elektrospotřebiče a baterie. Tímto krokem jsme rozšířili naše úsilí v oblasti ochrany životního prostředí.

To nám nejen umožnilo získat certifikát Zelená firma, ale také prakticky prokázalo naše závazky k ekologii, a to jak vůči našim zaměstnancům, tak i k široké veřejnosti.

Tento počin představuje klíčový krok k našemu dlouhodobému záměru stále více snižovat dopad na životní prostředí. S rostoucí velikostí naší společnosti roste i množství recyklovaného materiálu, které nyní převyšuje původní objem více než šestinásobně ve srovnání s počátky projektu.