https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

S potěšením oznamujeme, že naše elektronická služba emisní report přístupná v eSchenker byla přepracována do nového designu. Funkčnost služby je vylepšená responzivním designem pro využití na mobilních zařízeních. Díky emisnímu reportu získávají zákazníci přehled, jak přepravy zboží zatížily životní prostředí. Report ukazuje stav emisí uvolněných během kamionové, letecké nebo námořní přepravy při využití přepravní sítě DB Schenker.

Jedná se o jednoduchý nástroj, který je přístupný všem bez registrace, kde si zájemce může spočítat emise za jednotlivou přepravu. Nástroj je použitelný jak pro pozemní, tak námořní a letecké přepravy. Na jednoduché vstupní obrazovce se zadá velikost zásilky a místa odkud a kam zásilka jede, případně jakým druhem přepravy. Následně je ve formě tabulek či grafů zobrazen výsledek, kolik emisí daná přeprava vygenerovala. Náhled na výsledky je možný ve stručné podobě pouze s informacemi o CO₂ nebo rozšířené formě s dalšími znečišťujícími látkami. Výstupy je možné následně vytisknout. Nástroj neslouží ke tvorbě statistik na úrovni zákazníka, například množství emisí na zásilkách za rok, k tomu jsou jiné reporty, které se nastavují individuálně. V brzké době bude emisní kalkulátor integrován také do dashboardu Connect 4.0.

Zobrazené hodnoty

Přepravní výkon (hrubý) – hmotnost vynásobená vzdáleností
Přepravní výkon (účetní) – odhadnutá účetní hmotnost vynásobená vzdáleností
Spotřeba energie (kWh) – spotřeba energie vypočtená ze spotřeby paliva dle metodiky NTM
Spotřeba paliva (l) – průměrná spotřeba paliva podle typu vozidla a koeficientu zaplnění

Emise (kg)

CO – oxid uhelnatý
CO₂ – oxid uhličitý
HC – uhlovodíky
NOx – oxidy dusíku
PM – částice prachu
SO₂ – oxid siřičitý