https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Takmer nulové emisie CO2 na vozidlách bez potreby konštrukčných úprav dieselových motorov umožňuje tankovanie nového biopaliva HVO100. Toto palivo je udržateľnou alternatívou fosílnej nafty, ktoré firmám umožní lepšie plniť čoraz prísnejšie ekologické kritériá. Uvedomuje si to aj naša spoločnosť a od začiatku februára jej vozidlá operujúce na linke medzi Českou republikou a Maďarskom tankujú toto ekologické palivo na prvej čerpacej stanici tohto druhu na Slovensku v Malackách.

Udržateľnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu je jednou z kľúčových hodnôt DB Schenker. K problematike udržateľnej logistiky pristupujeme zodpovedne a najnovšie trendy a inovácie, ktoré podporujú náš dlhodobý cieľ znižovania produkcie emisií CO2, sa preto snažíme našim zákazníkom priniesť ako prví. V rozsiahlej flotile v Čechách aj na Slovensku máme vozidlá na CNG, LNG a dokonca aj elektrické kamióny nabíjané tzv. zelenou elektrinou z plne obnoviteľných zdrojov. Tu však vnímame aktuálne nevýhody v nedostatočnej infraštruktúre čerpacích / nabíjacích staníc, ale aj vysokú obstarávaciu cenu. Preto sme sa začali zaujímať o nové udržateľné palivo HVO100, ktoré možno natankovať do štandardného vozidla na naftový pohon bez potreby akýchkoľvek konštrukčných úprav. Vďaka tomu dokážeme znížiť emisnú záťaž CO2 až o 90 %, a vzhľadom na to, že HVO je kompatibilné s existujúcou infraštruktúrou, je tiež jednoduchšia a rýchlejšia jeho implementácia, čo je pre našich zákazníkov najpodstatnejší benefit,“ dodáva Petra Sůvová, Head of Direct Operations CZ/SK Area, DB Schenker.

Dôležité pre plnenie ESG kritérií

Biopalivo HVO100 je vyrábané čisto z obnoviteľných zdrojov, preto má v oblasti komerčnej nákladnej dopravy veľký potenciál. Možno ho bez problémov tankovať do súčasných dieselových motorov, spĺňajúcich normu Euro 6, čo dopravcom značne zjednodušuje implementáciu nízko emisných riešení. HVO100 je pre súčasné naftové vozidlá najudržateľnejšie palivo na trhu. V porovnaní s klasickou naftou znižuje emisie CO2 až o 90 %, emisie pevných častíc a uhľovodíkov o 30 %, emisie oxidu uhoľnatého o 24 % a produkuje o 9 % menej oxidov dusíka.

Pre našich zákazníkov spoločnosti v Čechách a na Slovensku to znamená, že vďaka relatívne jednoduchému a ekonomicky udržateľnému riešeniu môžu byť ich zásielky distribuované s výrazne nižším vplyvom na životné prostredie a získajú tak možnosť rýchlejšie naplniť ich vlastné ESG ciele v rámci ich priemyselných odvetví.

Vzhľadom na všeobecný tlak na znižovanie emisií v celom dodávateľskom reťazci a rastúci dôraz na oblasť ESG je pre dopravcov nevyhnutné, aby vedeli vyjsť v ústrety snahám svojich zákazníkov o lepšiu udržateľnosť a nižšiu uhlíkovú stopu,“ hovorí Dávid Halász, Head of Alternative Fuels v spoločnosti Eurowag.

Tankovanie HVO100 namiesto klasickej nafty je z pohľadu našej spoločnosti správnym smerom na ceste za emisne neutrálnou prepravou. V súčasnosti sa môžu jednotliví prepravcovia a dopravcovia rozhodnúť pre túto udržateľnú alternatívu veľmi rýchlo keďže pri využívaní tohto paliva neexistuje prekážka v podobe potrebných konštrukčných úprav na motoroch ich vozidiel. Toto palivo tak odstraňuje zásadnú bariéru, ktorou je v prípade ostatných nízko emisných a bez emisných palív nutnosť obrovských investícií do vozového parku – napr. nadobúdajúca cena elektrického trucku je 2 až 3 krát vyššia ako pri klasickom spaľovacom motore.

Medzery v legislatíve brzdia potenciál HVO100

Rozsiahlejšiemu využitiu obnoviteľnej nafty HVO100 však bráni zatiaľ obmedzená dostupnosť.
V mnohých európskych krajinách, ako i na úrovni EÚ, totiž legislatíva tomuto obnoviteľnému palivu nevychádza príliš v ústrety. Na Slovensku a v Česku podlieha rovnakej spotrebnej dani ako fosílna nafta, ktorá je pre životné prostredie omnoho škodlivejšia. Legislatíva Európskej únie pre zmenu zohľadňuje primárne typ pohonu/motora vozidla, nie konkrétne palivo a s ním spojené emisie. Bariérou je aj nedostatok surovín, z ktorých sa HVO100 vyrába (primárne rastlinný olej a živočíšny tuk) a málo výrobných rafinérií.

Eurowag: Na HVO100 sú pripravené všetky naše čerpacie stanice

Pre čerpacie stanice znamená doplnenie čistého HVO medzi ponúkané palivá určité investície, pretože obnoviteľná nafta musí mať vlastnú, kompletne vyčistenú nádrž i tankovaciu pištoľ. HVO sa preto doteraz používa najmä ako prímes fosílnej motorovej nafty. Zlepšuje totiž spoľahlivosť motora v chladnom počasí a znižuje emisie. Na čerpacích staniciach akceptačnej siete Eurowag v krajinách Beneluxu, Škandinávii či Taliansku možno čisté HVO100 tankovať od roku 2022, vlastná čerpacia stanica Eurowag v Rakúsku ponúka HVO100 od decembra 2023 a od 28. februára pribudla úplne nová čerpacia stanica v Jihlave v Českej republike. V súčasnosti tak môžu zákazníci Eurowagu čerpať HVO100 na celkom 140 staniciach v 7 krajinách. Na veľmi rýchle nasadenie biopaliva HVO100 sú navyše pripravené všetky čerpacie stanice Eurowag v prípade, že tomu legislatíva danej krajiny alebo dopyt zákazníkov otvoria cestu.

Udržateľnosť a zodpovednosť k životnému prostrediu sú jednými z hlavných strategických cieľov našej spoločnosti  a preto náš záväzok smerom k zelenej logistike môžu naši zákazníci vidieť nie len v prezentáciách ale najmä v skutočnej prevádzke. Celkovo na území Českej republiky a Slovenska sme v uplynulom období začali testovať, alebo využívať ťahače, rozvozové nákladné vozidlá na elektrickú energiu, LNG, CNG či vodíkový pohon. Okrem toho sa DB Schenker správa zodpovedne aj pri správe vlastnej operatívnej flotily a viac ako 50% služobných vozidiel vyžíva ekologické a udržateľné palivá v rátane elektrických či hybridných motorov.

Viac o udržateľnom prístupe našej spoločnosti k logistike sa dozviete na našom blogu a webe.

Prečítajte si aj ďalšie články o nás a našom prístupe k zelenej logistike:

Prvá čerpacia stanica HVO na Slovensku je realitou – Cargo magazín (cargomagazin.sk)

Eurowag prináša na Slovensko čisté biopalivo z obnoviteľných zdrojov. Prvým zákazníkom je DB Schenker | TOUCHIT

Eurowag prináša čisté biopalivo z obnoviteľných zdrojov – Transport.sk

Čo je HVO100?

HVO100 (skratka z anglického Hydrotreated Vegetable Oil, číslo 100 označuje percentuálny podiel obnoviteľných zložiek) je palivo vyrábané výhradne z obnoviteľných surovín, jeho najväčším producentom je fínska spoločnosť Neste. Výroba tohto paliva si vyžaduje menej energie, takže HVO100 má v porovnaní s fosílnou naftou omnoho udržateľnejší životný cyklus. Okrem nižších emisií CO2 (až o 90 %), oxidov dusíka alebo pevných častíc ponúka aj vyššie cetánové číslo, vynikajúce vlastnosti v chlade alebo napríklad jednoduchšie skladovanie.