https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Od roku 2012 pomáhá organizace Kola pro Afriku dětem v Gambii na cestě ke vzdělání. Sami revitalizují stará a nepotřebná kola, díky kterým pak děti mohou dorazit do škol. Bez kol jsou pro ně školy příliš vzdálené.

V Gambii je navíc zřízena síť servisních stanic, které nejenže zajistí údržbu kol, ale také nabízí pracovní místa pro ty, kteří se opravy naučí.

V letošním roce máme v plánu zorganizovat celkem čtyři transporty. Dva z nich jsme již úspěšně zrealizovali. Jsme hrdí na to, že podporujeme tento projekt a naší aktivitou přispíváme tam, kde to má skutečný význam.

Realizované svozy roku 2024

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Tomáši Machkovi a jeho týmu z pardubického oddělení celovozových přeprav za jejich neocenitelnou podporu této důležité iniciativy.

Štítky: