Každý odesílatel importní námořní zásilky ze země mimo EU (včetně například i Velké Británie) bude od 3. června 2024 povinen zprostředkovaně odeslat do evropského celního systému podrobné (mnohem podrobnější než dnes u ENS) údaje o zásilce. Klíčovým údajem bude harmonizovaný kód celního sazebníku, tedy HS kód. To musí proběhnout ještě před připlutím zásilky do prvního evropského přístavu.

Veškerý náklad, který se vykládá nebo překládá v EU, Severním Irsku, Norsku a náklad zůstávající na palubě, musí splňovat požadavek souhrnného vstupního prohlášení (ENS). Nová verze zavede potřebu dalších datových prvků v ENS nad rámec toho, co je aktuálně požadováno.

Proto nyní budou od vás, našich zákazníků, vyžadovat kolegové, kteří mají na starosti importní námořní přepravy, ještě před připlutím zásilky do Evropy tyto údaje:

  • 6místný HS kód
  • informace o kupujícím
  • informace o prodávajícím
  • číslo EORI dodatečného deklaranta

Bez těchto údajů nebude možné zásilku dále přepravit do České republiky a vzniknou dodatečné náklady za její uskladnění v přístavu připlutí do EU.

Evropská komise naplánovala nasazení ICS2 ve třech fázích:

Fáze 1: Námořní a vnitrozemští vodní dopravci, od 3. června 2024 do 4. prosince 2024.
Fáze 2: Registrátoři nákladního listu od 4. prosince 2024 do 1. dubna 2025.
Fáze 3: Silniční a železniční dopravci, od 1. dubna 2025 do 1. září 2025.

Další informace o třetím vydání ICS2 (Release 3) naleznete na webových stránkách Evropské komise pod následujícím odkazem: Import Control System 2 – Release 3 – European Commission (europa.eu)