https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Nový bezpapírový systém je efektivnější, ekologičtější a zjednodušuje proces doručování zásilky jak pro řidiče, tak pro příjemce. Zcela eliminuje potřebu papírových dokladů a nahrazuje je elektronickým potvrzením.

Doručení zásilek probíhá prostřednictvím skeneru přímo u řidiče, který na obrazovce terminálu jednoduše potvrdí převzetí zásilky.

Bezpapírově lze provést i nahlášení výhrady. Ve spolupráci s řidičem vybere příjemce zásilky na skeneru jednu z nabízených variant a výhradu potvrdí elektronickým podpisem.