https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Firemní včelařství se věnujeme už druhým rokem. Je to jeden z mnoha kroků, které v oblasti udržitelnosti podnikáme. Udržitelnost vnímáme jako komplexní oblast, která je složena z menších i větších projektů. Díky všeobecnému nadšení našich zaměstnanců jsme schopni projekty realizovat rychle a velmi efektivně, čímž se postupně přibližujeme našemu cíli – uhlíkové neutralitě.

Začátkem roku 2023 jsme do areálu liberecké pobočky umístili včelí úly, ve kterých máme 2 silná vyzimovaná včelstva a 2 oddělky s mladými královnami.

Ačkoliv je naše liberecká pobočka v průmyslové zóně, včelám se zde daří. V okolí mají dostatek medonosných rostlin, vody a nedaleko je i les. První snůška medu přinesla nečekaně velkou úrodu. Stočili jsme celkem 32 sklenic a v rámci interní akce „Let ‘s Bee Good!“ jsme je prodali členům nejvyššího vedení firmy a zaměstnancům libereckého pracoviště. Výnos z jeho prodeje ve výši 15 600 Kč byl věnován malé Natálce, která trpí od dětství závažnou chorobou, a náš příspěvek jí posloužil na rehabilitaci a nákup pomůcek pro stimulaci zraku.

Celý projekt vznikl díky dlouholetému zaměstnanci p. Martinovi Štěpinovi, který se již 3 roky věnuje chovu včel. Svou myšlenku představil našemu vedení, které s jeho udržitelným projektem souhlasilo. Včely jsou totiž skvělým indikátorem kvality životního prostředí. Proto se této činnosti chceme věnovat dlouhodobě, stejně jako svému hlavnímu oboru podnikání – logistice.