https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Díky internímu certifikátu Life+, který je zcela v souladu s metodikou GDP, můžeme pro své zákazníky zajišťovat námořní a letecké přepravy léků, léčiv, zdravotnických potřeb, medicínské techniky apod.

Od této chvíle pro vás:

  • Vyhodnotíme možná rizika ještě před zahájením samotné přepravy
  • Zkonzultujeme logistické řešení s našimi prověřenými odborníky
  • Budeme monitorovat a sledovat stav zásilky 24/7
  • Vytvoříme preventivní opatření na základě získaných dat
  • Zajistíme vyhrazená zdravotnická zařízení s řízenou teplotou na hlavních letištích
  • Budeme řídit subdodavatele
  • V případě požadavků na tento druh přeprav se obracejte na naše specialisty.

Letecké přepravy: cz.sm.prg.airpricing@dbschenker.com
Námořní přepravy Praha: oceanprague@dbschenker.com
Námořní přepravy Brno: oceanbrno@dbschenker.com
Námořní přepravy Liberec: oceanliberec@dbschenker.com