https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Vzhledem k nadcházejícím Olympijským hrám, které budou probíhat od 26. července do 11. srpna 2024, se od 1. července do 31. srpna 2024 očekávají dopravní omezení a zvýšená bezpečnostní opatření v Paříži a s tím spojené komplikace v přepravě.

Zpoždění zásilek přepravovaných sběrnou službou

V důsledku těchto opatření, zejména pak v oblastech Paříže s poštovními směrovacími čísly 75, 92 a 93 (centrum a přilehlé okolí), je nutné počítat s možným zpožďováním v doručování a vyzvedávání zásilek. Nicméně dopravní komplikace se mohou dotknout nejen zmíněných regionů, ale celé Paříže. Proto vás žádáme, abyste s touto situací počítali a případnou přepravu svých zásilek do dané destinace plánovali s dostatečným předstihem.

Pokud nebude možné přeplánovat zásilku na jiný termín, budeme pro vás hledat nejvhodnější řešení ve spolupráci s naší francouzskou pobočkou DB Schenker.

Dočasné omezení nabídky doprovodných služeb u produktu DB SCHENKERsystem premium

Rádi bychom vás také upozornili, že v uvedeném období rovněž dojde k omezení možnosti objednat vybrané doprovodné služby u produktu DB SCHENKERsystem premium. Konkrétně nebude možné objednat doprovodnou službu premium 10 a premium 13 – garantované dodání do 10:00, resp. do 13:00 hodin.

Přímé přepravy

Problémy s delší dobou dodání se mohou týkat nejen sběrné přepravy, ale také přímých přeprav. Doporučujeme vám plánovat přepravy do dotčených oblastí včas, případně se s vašimi partnery dohodnout na předzásobení se tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím.

Žádné dodatečné poplatky

Olympijské hry v Paříži jsou významnou celosvětovou událostí. Pro logistické společnosti však také znamenají výrazné komplikace spojené s místními dopravními omezeními, nedostatkem lokálních dopravních kapacit a spojenými vícenáklady, které poneseme plně v naší režii.

I přes tyto potíže jsme připraveni vám v inkriminovaném období poskytnout kvalitní servis, jaký od společnosti DB Schenker právem očekáváte.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalšího upřesnění nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Tým DB Schenker