https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Vážení obchodní partneři,

jistě jste z mnoha médií zaznamenali zprávy o situaci v Rudém moři. S ohledem na vzrůstající počet ozbrojených útoků na komerční plavidla v oblasti Rudého moře, přistupují rejdařské společnosti k razantním opatřením, která ochrání bezpečnost plavidel, jejich posádku a samozřejmě i Vaše zboží, které je na lodích umístěno.

V posledních dnech stále větší počet rejdařů oznamuje úplné zastavení respektive pozastavení tranzitu přes Suezský průplav z bezpečnostních důvodů. Místo toho se námořní lodě vydají cestou kolem Jižní Afriky, což prodlouží přepravní dobu o 8-14 dní. Dále se očekává, že v mnoha přístavech může docházet k nedostatku prázdných kontejnerů, celý „supply chain“ bude narušen a naopak v některých místech dojde k nahromadění naložených kontejnerů (congestion) a následným zdržením.

Bohužel rovněž dochází ke skokovému navýšení námořného či aplikaci vysokých přirážek (Contingency charge, PSS,….), kterými rejdaři musí pokrýt významně zvýšené náklady (změna routingu, palivo, zdržení, ochrana lodí, skladné/zdržné,..…), toto zvýšení sazeb patří do kategorie „výhrada změn přirážek“, které je, bohužel, nutné přenést na vlastníky přepravovaného zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny trasy způsobené válečnými činy nebo terorismem jsou zcela mimo naši kontrolu. Ujišťujeme vás, že máte naši největší podporu a odhodlání minimalizovat jakékoli narušení vašeho dodavatelského řetězce.

Celou situaci bedlivě sledujeme a budeme Vás informovat o konkrétní situaci Vaší zásilky.

Prosím, buďte připraveni na všechna rizika, který současný námořní svět přináší (zdržení/vícenáklady), objednávejte přepravy s maximálním předstihem a s časovou rezervou na dodání k příjemcům.

Děkujeme za pochopení. V případě dotazů jsme k dispozici na obvyklých kontaktech.

S pozdravem
DB Schenker Ocean Freight

www.dbschenker.com/cz
Brno oceanbrno@dbschenker.com +420 544 520 830
Liberec oceanliberec@dbschenker.com +420 485 210 615
Praha oceanprague@dbschenker.com +420 311 711 511

Štítky: