https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Plánovaná navýšení cen mýtného v Německu, v Rakousku a v České republice jsou natolik vysoká, že je již nelze absorbovat ve stávajících cenách přepravného. Naše společnost je nucena přenést jej na své zákazníky. Tato situace bude mít samozřejmě vliv nejen na přepravy ve zmíněných zemích, ale na zásilky, které budou přes ně tranzitovat do jiných destinací.

Nyní důkladně analyzujeme vliv těchto nákladů na jednotlivé druhy přeprav.

Považujeme za důležité vás, naše zákazníky, s předstihem informovat o této situaci.

  • Nejdříve se tato situace týká přepravních nákladů po Německu, kde místí vláda avizuje navýšení od 12. 2023 a z/do zemí přes Německo tranzitujících.
  • Následovat bude Rakousko a to od 1. 2024 včetně přeprav zásilek z/do zemí přes něj tranzitujících.
  • Česká republika avizuje navýšení mýtného v březnu 2024, ale tady zatím nebyl stanoven přesný termín. I v tomto případě dojde k ovlivnění cen nejen vnitrostátních přeprav, ale také cen všech mezinárodních přeprav jak v exportu, tak v importu.

Objektivní zohlednění všech těchto aspektů a nákladů v přepravném je závislé na mnoha faktorech, jako je trasa, typ dopravního prostředku a způsob přepravy.

O vývoji situace vás budeme dále informovat jak prostřednictvím Expressu, tak i dalšími kanály.

Štítky: