https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

V dnešní době, kdy klimatické změny přestávají být vzdálenou hrozbou a stávají se naší každodenní realitou, se stále více společností snaží přijmout odpovědnost za svůj vliv na planetu.

Společnost DB Schenker se specializuje na zelenou logistiku a snižování emisí skleníkových plynů. V tomto směru nabízí svým zákazníkům on-line nástroje, jejich cílem jsou opatření na snížení emisí skleníkových plynů (Greenhouse Gas Scope 3), zejména optimalizace a restrukturalizace přepravy ekologickým způsobem.

Pomocí nabízených moderních on-line nástrojů mohou zákazníci analyzovat a kvantifikovat emise, které produkují.

Emisní kalkulačka

Jedním z nich je i emisní kalkulačka. Nástroj, který je součástí modulů eServices v on-line platformě DB Schenker I connect.

Emisní kalkulačka poskytuje přesná data o emisích v rámci různých druhů dopravy – od pozemní dopravy přes leteckou až po námořní – pro konkrétní hmotnost zásilky a zadanou trasu. Získané informace jsou nezbytné pro plánování strategií, které pomáhají redukovat uhlíkovou stopu a které zároveň zajišťují efektivní a udržitelné logistické operace.

Emisní reporty

V rámci emisních reportů, které si může zákazník spustit v eServices, je možné vidět, kolik skleníkových plynů bylo vyprodukováno v důsledku jeho činnosti. Tyto reporty jsou klíčové nejen pro interní účely firmy, ale také pro transparentnost vůči jejich dodavatelům, zákazníkům i veřejnosti.

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost nová směrnice CSRD, která zavádí povinnost ESG reportování pro velké korporace v EU. To znamená, že firmy nebudou jen hlásit své finanční výsledky, ale také dopad na životní prostředí a sociální sféru. Tento velký krok vede k transparentnosti a k odpovědnému podnikání, které bere v úvahu nejen zisk, ale i dobro planety. Do roku 2026 bude mít v EU tuto povinnost většina středních společností (s více jak 250 zaměstnanci), a většina malých a středních emitentů s cennými papíry, úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny / zajišťovny. Více na webu www.csrd.cz.

Uhlíkově neutrální do roku 2040

Dlouhodobým cílem společnosti DB Schenker je uhlíková neutralita do roku 2040. Tento cíl zahrnuje používání maximálně 10 % trvalých kompenzací emisí uhlíku. Díky této strategii se snaží společnost vyrovnat vypouštěné emise prostřednictvím investic do projektů, které snižují emise jinde. Ačkoli to může znít jako vzdálená budoucnost, plány a opatření, které se nyní implementují, jsou klíčová.

Nastavený systém v DB Schenker pomáhá zákazníkům směřovat k udržitelnější budoucnosti.  Krok za krokem, report za reportem, je možné udělat velké změny, které přispívají k ochraně naší planety Země.