https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Bezpečnost našich zákazníků i bezpečnost našich řidičů je pro nás na prvním místě. Proto plošně testujeme naše řidiče i další zaměstnance a plně se řídíme vládními nařízeními ze dne 2. března 2021.

Všichni řidiči svozových a rozvozových vozidel jsou pravidelně testováni a při kontaktu s našimi zákazníky jsou kromě respirátoru vybaveni potvrzením o negativním výsledku testu. Abychom měli vždy zajištěnou kapacitu pro testování, funguje na naší centrále v Rudné již několik týdnů mobilní testovací stanice. Při vykládce nebo nakládce je také možné využít bezkontaktního předání zásilky, stačí požádat řidiče.
V oblasti přímých přeprav dlouhodobě spolupracujeme s několika desítkami dopravců, a i zde je většina řidičů pravidelně testována. Samozřejmostí je, že jsou vybaveni respirátory FFP2 a dezinfekcí. V krajním případě je možné řidiče požádat, aby vozidlo opustil pouze za účelem otevření a uzavření nákladového prostoru, ale během nakládky či vykládky zboží zůstal v kabině a nedocházelo tak k žádnému kontaktu.
V DB Schenker bezezbytku naplňujeme vládní nařízení a snažíme se v rámci naší odpovědnosti přispět ke zlepšení současné pandemické situace. Přesto se nám v posledních dnech stalo, že našemu řidiči nebylo umožněno realizovat nakládku či vykládku zboží. Pokud nám bude takto znemožněno plnit naše závazky vyplývající z objednané služby, budeme se samozřejmě snažit nalézt společné řešení a definovat podmínky, za kterých bude možné nakládku a vykládku realizovat. Je však nutné počítat se zvýšenými náklady na opětovné vyzvednutí nebo doručení zásilky či na zvláštní podmínky plnění našich služeb.

Štítky: