https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Letošní oslavy Čínského Nového roku (CNY) připadaly na období 1. – 15. 2. 2022. V této době se v podstatě zastavil chod celé čínské ekonomiky, výrobní podniky, kanceláře i úřady zůstaly uzavřené. S tím bylo spojeno také utlumení aktivit námořních rejdařů, což znamenalo rušení odplutí = blank sailing. To má za následek nevyrovnanost v přepravním řetězci a následný přetlak poptávky po volných kapacitách na lodích. Letos navíc tato každoroční událost proběhla souběžně s pořádáním Zimních olympijských her v Pekingu, které probíhaly 4. – 20. 2. 2022, a které přinesly dopravní omezení zejména v oblasti Pekingu a dalších oblastí. Dalším faktorem, který může zásadním způsobem ovlivnit momentální situaci v čínských přístavech je mutace Covidu-19 Omikron. Čína má nulovou toleranci k výskytu tohoto viru, což může způsobit nepředvídatelné změny.

Níže naleznete aktuální články, celosvětový přehled omezení v souvislosti s Covidem-19, a také dopravní situaci v Pekingu během olympijských her.

Containers taking twice as long to reach their destination compared to pre-pandemic period – Splash247

Omicron outbreak sees Tianjin enter partial lockdown – Splash247

Omicron cases detected in Shenzhen and Beijing

2022-03-17-COVID-19-Global-Customer-Advisory-Update.pdf

Winter Olympics – Beijing Traffic Control_220117.pptx