https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Věděli jste, že od roku 2024 vstoupila v platnost nová směrnice CSRD, která zavazuje největší korporace v Evropské unii k reportování ESG? Od roku 2026 bude tato povinnost platit pro většinu středních společností (od 250 zaměstnanců) a pro většinu malých a středních emitentů s cennými papíry, úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny / zajišťovny.

ESG, neboli Environment – Social – Governance je zkratka pro plánované reporty z oblasti udržitelnosti. Povinnost firem reportovat informace z oblasti životního prostředí (E), zaměstnanců a společnosti (S) a řízení a správy firmy (G). Tedy i reportování uhlíkové stopy, kterou daná společnost vytváří svou činností.

A právě k tomu slouží modul Reporting. Jedná se o nástroj, který je součástí modulů eServices v rámci našeho elektronického objednávkového systému Connect.

Modul Reporting obsahuje celkem 6 druhů emisních reportů pro všechny druhy přeprav navržených k uspokojení všech nově vznikajících požadavků na reportování uhlíkové stopy a CO2.

K dispozici je několik zobrazení dat, například:

– konkrétní přehled všech Vašich zásilek
– uhlíková stopa Vašich zásilek
– množství Vámi vyprodukovaného CO2 (t)
– měsíční přehled
– detailní přehledy v grafech
– a další

Více informací o našich Emisních reportech (včetně video návodu, jak s reporty pracovat), je k dispozici zde.

Udržitelnost pro nás není jen marketingová aktivita

Naším cílem je dosažení klimatické neutrality do roku 2040, poskytovat řešení pro snížení emisí v rozsahu 3 a neutralizovat emise uhlíku v celém dodavatelském řetězci. Proto neustále vyvíjíme nové inovativní nástroje nejen pro nás, ale i pro naše zákazníky. Ruku v ruce spolupracujeme s Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a aspirujeme na globálního lídra logistiky v oblasti udržitelnosti.