https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg


Měsíc duben je bohatý na běžecké závody. Odstartoval letošní běžeckou sezónu 20. 4. na Karlštejně a bude pokračovat 27. 4. v Děvíně na Slovensku.

Se společností Raul, která organizuje seriál Běhej lesy v Čechách, jsme letos rozšířili logistické partnerství i na Slovensku (Behaj lesmi). Je to ukázka synergického efektu, kdy z tohoto partnerství těží jak náš partner, tak i naši zaměstnanci a obchodní partneři, se kterými se na těchto akcích rádi a pravidelně setkáváme.

Naše běžecké týmy se také zúčastnily tradičního Vídeňského maratonu, kde jsme svými výkony ukázali, že to na dlouhých tratích umíme. Naše časy ve štafetách i v jednotlivcích opět patřily ve velké mezinárodní konkurenci k těm nejlepším.