https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Vážení zákazníci,

v aktuálních zprávách a z médií jste se mohli dočíst, že Svaz německých zemědělců svolal na pondělí 8. ledna 2024 týden akcí a protestů po celém Německu.

S ohledem na již zveřejněná oznámení jednotlivých sdružení o shromážděních a blokádách hlavních dopravních tras a na zkušenosti s protesty v prosinci 2023 očekáváme, že v některých případech dojde k výraznému narušení dopravních tras. Postiženy by mohly být zejména velké aglomerace hlavních měst jednotlivých spolkových zemí a větší oblast Berlína.

V důsledku toho může být vyzvedávání a doručování zásilek prováděno pouze v omezené míře a se zpožděními po celé zemi.

Vzhledem k tomu, že současná informační situace neumožňuje přesnou geografickou lokalizaci, rádi bychom vás předem upozornili na možná omezení komplikující přesnost plánování. Zároveň vám doporučujeme, abyste požádali také vaše dodavatele, zákazníky a příjemce, aby vás informovali o aktuální situaci.

V případě jakýchkoli dotazů se jako obvykle obraťte na známou kontaktní osobu v příslušné pobočce DB Schenker.

Děkujeme vám za pochopení.

S pozdravem,
Váš tým DB Schenker