https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Rádi bychom upozornili na možnost stávky v Belgii. Tři odborové organizace oznámily, že 9. 11. plánují stávku. Není jasné, jakého rozsahu stávka bude, avšak lze předpokládat, že se bude jednat o demonstrace, blokády cest a další aktivity podobného charakteru. Vývoj celé situace je těžko odhadnutelný i z důvodu blížícího se belgického státního svátku 11. 11. 2022.

Předpokládaným dopadem na činnost Schenker BE je možnost zpoždění zásilek, omezení ze strany zákazníků (nedoručitelnost zásilek) či nedostatek zaměstnanců na pobočkách.

Z výše uvedených důvodů platí od 9. 11. následující omezení, která mají zajistit minimální dopad na servis.

  • Zákaz posílat zásilky nad 2,5 tuny do BE
  • Spotová auta musí být centrálně dohodnuta s Angelique van Gorp