https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Buďte pripravení na prepravy počas Vianočného obdobia! Plánujte vaše prepravy s predstihom a časovou rezervou.

Vážený zákazník,
v nadväznosti na blížiace sa Vianočné obdobie a prelom rokov, kedy väčšina z nás trávi čas v kruhu svojich najbližších a kedy platia v krajinách rôzne obmedzenia (zákazy jázd nákladných vozidiel, dopravné obmedzenia či výkyvy počasia a pod.), naša spoločnosť upravuje prepravné časy naprieč celou našou prepravnou sieťou.

Preto, pred samotným objednaním/odoslaním zásielky, si skontrolujte predpokladané termíny a možnosti vyzdvihnutia – doručenia prostredníctvom našich digitálnych platforiem.

Pre SLOVENSKO je zimný plánovač platný od 18. decembra 2023 do 5. januára 2024.

V tomto časovom rozmedzí sú platné rôzne kapacitné obmedzenia najmä pre medzinárodné prepravné linky.

Deň  Dátum Zvoz / rozvoz
v regiónoch
Vnútroštátna preprava Medzinárodná preprava
Pondelok 18.12.2023 bez obmedzení bez obmedzení bez obmedzení
Utorok 19.12.2023 bez obmedzení bez obmedzení bez obmedzení
Streda 20.12.2023 bez obmedzení bez obmedzení s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv
Štvrtok 21.12.2023 bez obmedzení bez obmedzení s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv
Piatok 22.12.2023 bez obmedzení bez obmedzení s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv
Pondelok 25.12.2023 zatvorená sieť zatvorená sieť zatvorená sieť
Utorok 26.12.2023 zatvorená sieť zatvorená sieť zatvorená sieť
Streda 27.12.2023 s obmedzeniami s obmedzeniami zatvorená sieť
Štvrtok 28.12.2023 s obmedzeniami s obmedzeniami zatvorená sieť
Piatok 29.12.2023 s obmedzeniami s obmedzeniami zatvorená sieť
Pondelok 01.01.2024 zatvorená sieť zatvorená sieť zatvorená sieť
Utorok 02.01.2024 s obmedzeniami s obmedzeniami s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv
Streda 03.01.2024 bez obmedzení bez obmedzení s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv
Štvrtok 04.01.2024 bez obmedzení bez obmedzení s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv
Piatok 05.01.2024 bez obmedzení bez obmedzení s obmedzeniami, sledujte plánovač prepráv

Spoločnosť DB Schenker pravidelne aktualizuje svoje prepravné plánovacie aplikácie tak, aby bola schopná poskytovať zákazníkom spoľahlivé prepravné služby.
Pre efektívne plánovanie Vašich prepráv pravidelne kontrolujte informácie a aktualizácie prostredníctvom našej digitálnej platformy eSchenker.
Veríme, že aj vďaka Vášmu precíznemu plánovaniu budeme môcť aj tohtoročné sviatky pokoja a mieru prežiť s vedomím včas doručených zásielok.

Ďakujeme za porozumenie

Váš tím pozemných prepráv DB Schenker Slovensko

Vianočný cestovný poriadok 2023