https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Rádi bychom požádali naše zákazníky, aby od 1. 7. 2020 používali při e-mailové komunikaci s naší společností pouze e-mailovou adresu s doménou @dbschenker.com. U původní domény @schenker.cz není již zaručeno správné doručení e-mailu. Tato změna se týká všech firemních účtů.

Přinášíme vám přehled změn u osobních a sdílených e-mailových adres pro komunikaci po 1. 7. 2020. U osobních účtů dochází jen ke změně koncové domény z @schenker.cz na @dbschenker.com, takže dále platí adresa například ve tvaru: jan.novak@dbschenker.com.

U sdílených hromadných adres směřujících do jednotlivých oddělení došlo k vytvoření nových adres, které je potřeba používat v novém tvaru.

Přehled e-mailových adres zákaznických center pro sběrnou, přímou kamionovou přepravu, leteckou, námořní, železniční a expresní přepravu:
Prehled_e-mailovych_adres_s_novou_domenou