https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

K 1. 1. 2022 končí přechodné období a zásilky do Velké Británie budou muset být procleny hned po vstupu do země.

Do 31. 12. 2021 ještě platí přechodné období, ve kterém má odesílatel zásilky dobu 6 měsíců na vyřízení všech celních záležitostí jako dodání správných dokumentů, jejich opravy atd.

Rádi bychom připomněli, že pro zachování současné úrovně servisu do Velké Británie a hladký průběh celního řízení, potřebujeme součinnost našich zákazníků. Pro celní řízení jsou důležité zejména tyto dva dokumenty:

Obchodní faktura – vše k tomuto dokumentu je sepsáno na našem blogu. Jsou zde shrnuty hlavní náležitosti, které faktura musí mít. Součástí tohoto článku je v sekci ke stažení poslední verze dokumentu, kde je u popisu zboží informace o jazyce, ve kterém musí být popis uveden, tj. v jazyce země, kde probíhá clení.

Mandatory Brexit Import Information – také tento dokument je zákazníkům k dispozici v článku věnovaném celní problematice na našem blogu. V DB Schenker se na změny od začátku nového roku intenzivně připravujeme a nastavujeme kontrolní mechanismy, abychom i nadále mohli poskytovat očekávaný servis bez zdržení v doručení zásilek. Uvědomujeme si ale, že stejně tak je odpovědnost i na straně našich zákazníků, kteří jsou pro nás partnerem, od kterého očekáváme požadované dokumenty včas a správně vyplněny.

Checklist-for-Commercial-Invoice.pdf