https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Dne 30. 9. 2023 vstoupí v platnost nařízení EU 2023/1214, které zakazuje dovážet do EU zboží vyrobené ze železa nebo oceli pocházející z Ruska.

Pro dovozy realizované po 30.9.2023 je nutné předkládat dokumenty, které prokážou, že dovážené zboží není vyrobeno ze železa a oceli pocházející z Ruska. Tento důkaz je nutné předložit ke každému výrobku.

V tuto chvíli česká legislativa nemá k dispozici potřebné informace ohledně dokladů, které se při celním řízení budou předkládat a zároveň vyžadovat.

V případě dotazů se proto s předstihem můžete obracet na naše odborníky: lukas.cervinka@dbschenker.com

Nařízení č. 2023/1214 naleznete na stránkách EUR-LEX:

Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (europa.eu)

Verze v anglickém jazyce pro vaše dodavatele:

Council Regulation (EU) 2023/1214 of 23 June 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine (europa.eu)

Související téma:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích – CBAM

Cíle CBAM

 • Nahradit stávající mechanismus přidělování bezplatných povolenek v systému EU ETS
 • Stejný systém pro stanovení ceny uhlíku pro dovoz výrobků ze třetích zemí a pro domácí výrobky
 • Stimulovat výrobce ze třetích zemí, aby používali technologie snižující emise skleníkových plynů

Předmět CBAM

 • Výroba železa a oceli, rafinerie
 • Výroba cementu, hliníku
 • Výroba základních organických chemických látek, vodíku a hnojiv
 • Elektrická energie
 • Doplnění systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů EU ETS stejným systémem na dovoz zboží

Přechodné období

 • Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025 platí pro dovozce a nepřímé zástupce pouze ohlašovací povinnost
 • Celní orgány budou informovat dovozce (nepřímého zástupce) o oznamovací povinnosti nejpozději v okamžiku propuštění zboží do volného oběhu
 • Vyřazení emisních povolenek ze systému ETS – 8 let

Pro CBAM je stanoveno přechodné období pro registrace do 31. 12. 2025.