https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Rádi bychom naše zákazníky informovali o změnách v Obchodních podmínkách produktových variant pozemní přepravy DB SCHENKERparcel (balíková přeprava), DB SCHENKERsystem (sběrná služba), DB SCHENKERpart load (dokládky) a DB SCHENKERfull load (přímá přeprava). Změny jsou platné od 1. 1. 2023.

V dokumentu došlo k těmto změnám ustanovení:

  • Úprava tarifní sazby u některých předem objednaných či dodatečně poskytnutých služeb v případě nestandardnosti přepravy

 

Obchodni-podminky_DB-SCHENKER-LTR-parcel-system-partload-fullload-v2023_1.0.pdf

Obchodni-podminky_DB-SCHENKER-LTR-parcel-system-partload-fullload-v2023_1.0-ENG.pdf