https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Od 1. ledna 2024 zajišťujeme vykládku sběrných kontejnerů v Brně-Blučině. Pro příjemce z Moravy to představuje zrychlení LCL servisu o 1–2 dny.

Snížení přepravních nákladů se příznivě promítne i do koncové ceny. Zkrácení přepravy o 1 překlad sníží riziko poškození zásilky.

Vaše zásilky vyzvedneme i z největších čínských přístavů.

Všechny tyto služby pro vás zajišťuje naše pracoviště v Brně – Blučině, které je nositelem ocenění XSITE Bronze za neustálý rozvoj služeb a udržitelnost.

Pro zákazníky z Čech samozřejmě nadále platí podobný servis s vykládkou sběrných kontejnerů v Praze – Rudné.

V případě dotazů nás kontaktujte na:
oceanbrno@dbschenker.com
oceanprague@dbschenker.com