https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Od 5. února 2024 dojde díky optimalizaci našich logistických služeb ke zrychlení přeprav sběrnou službou do jižní části Polska, přesněji do vojvodství sousedících s Českou republikou.

Zkrácení času přepravy o 1 celý den se projeví jak u služby DB SCHENKER | system, tak i u služby DB SCHENKER | system premium.

Kratší čas dodání platí jak v exportním, tak i v importním směru. Seznam vojvodství najdete zde.

Díky této změně:

  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Zvětšíte spokojenost svých zákazníků a odběratelů
  • Zkrátíte své dodací lhůty
  • Budete schopni flexibilněji reagovat na poptávky vašich obchodních partnerů
  • Získáte finanční úspory díky nižším skladovým zásobám zboží

Pro více informací kontaktujte zákaznická centra nebo naše obchodní specialisty.

Váš tým DB Schenker