DB Schenker | connect

Elektronické objednání přepravy zásilek v nejrozsáhlejší globální síti poboček DB Schenker ze všech vašich zařízení

DB Schenker | connect

Elektronické objednání přepravy zásilek v nejrozsáhlejší globální síti poboček DB Schenker ze všech vašich zařízení

DB Schenker | connect

Elektronické objednání přepravy zásilek v nejrozsáhlejší globální síti poboček DB Schenker ze všech vašich zařízení

DB Schenker | eServices

Modul Emisní kalkulačka je součástí online platformy DB Schenker ׀ connect. Je navržena tak, aby poskytovala komplexní přehled o emisích skleníkových plynech generovaných různými typy dopravy, což vám umožní učinit informovanější rozhodnutí při výběru nejvhodnějšího způsobu přepravy.

DB SCHENKER online help portal: help.eschenker.dbschenker.com

Chybí vám ikony doplňkových služeb?
Obraťte se na:
cz.sm.prg.e-services@dbschenker.com

Video návod 3. - Emisní kalkulačka

Emisní reporty

Emisní report popisuje množství emisí skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek vypouštěných firmou nebo organizací během určitého období. Report je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb.

1. 1. 2024 vstoupila v platnost nová směrnice CSRD, zavazující největší korporace k ESG reportování. Do roku 2026 bude tato povinnost platit pro většinu středních společností v EU.

Video návod 4. - Emisní reporty