https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Lidé s poraněním míchy potřebují naši pomoc v každém období svého života. Nejen tu zdravotní, ale, ale i tu psychickou. Na to všechno je Centrum Paraple dlouholetým specialistou.
Stejně jako se tato úžasná organizace může pyšnit svoji dlouhodobou existencí, tak i naše partnerství je dlouholeté a letos i „plnoleté“. Slavíme totiž 18 let naší vzájemné spolupráce a partnerství.
sobotu 25. 5. naše parta dobrovolníků pomohla při organizaci 24. ročníku Běhu pro Paraple.
A jak letos vypadala naše logistická podpora v číslech?

2 nákladní auta o nosnosti 12 t s materiálem pro zázemí akce
20 dobrovolníků ve dvou směnách
5 poboček DB Schenker
6 hodin práce
14 běžců v našich barvách na trati běhu pro Paraple

Máme radost, že jsme i letos přispěli k úspěšnému průběhu této skvělé akce!