https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali o plánovaném omezení přepravních kapacit během měsíce května, které je způsobeno kumulací státních svátků v České republice a dalších evropských zemích.

Ze zkušeností očekáváme, že se tato situace dotkne jak přímých přeprav, tak sběrných služeb.

Zvláště kritické dny, kdy předpokládáme největší omezení, jsou následující

– 8. května – státní svátek ve třech evropských zemích

– 9. května – státní svátek ve dvanácti evropských zemích

– 20. května – státní svátek v deseti evropských zemích

– 30. května – státní svátek v šesti evropských zemích

Prosíme vás, abyste s těmito informacemi počítali při plánování vašich přepravních potřeb v uvedeném období. Doporučujeme předem zvážit alternativní termíny nebo možnosti přepravy, aby bylo možné minimalizovat potenciální zpoždění.

Děkujeme vám za vaši spolupráci a pochopení těchto mimořádných okolností.

Jsme připraveni pomoci s jakýmikoli dotazy nebo potřebami, které by mohly vzniknout v souvislosti s tímto omezením.

S pozdravem
Tým DB Schenker