https://dbschenker-stale-v-pohybu.cz/blog/wp-content/uploads/2020/11/head-2020_Contract_17.jpg

Ve spolupráci se zákazníkem L´Oréal provozujeme 2 kamiony s pohonem LNG. Nejpozději během příštího roku však plánujeme přechod na bio variantu LNG. Náš dlouhodobý společný cíl je výrazně snížit produkci emisí CO2.

Výhodou kapalného skupenství zemního plynu je jeho distribuce a tankování. Objemově tankujeme méně plynu v kapalné formě a po změně na skupenství plynné vzniká podstatně více paliva, a to až 3,5násobek. Zároveň máme delší dojezd, zejména ve srovnání s CNG. Spotřeba se pohybuje mezi 23 až 26 kg na 100 km v závislosti na kvalitě plynu.

Další výhodou je nulová silniční daň a zejména možnost prakticky okamžitě přejít na ještě ekologičtější bio LNG.

Užitečné informace o zkapalněném a stlačeném zemním plynu

Co je LNG?

Zkapalněný zemní plyn (LNG) se vyrábí ze zemního plynu za pomocí zkapalňování. Pro získání LNG je stlačován a chlazen za extrémně nízkých teplot, a v tom okamžiku se změní na kapalinu. Výhodou kapalného skupenství je i to, že k natankování plné nádrže je potřeba méně paliva, protože při změně skupenství se objem paliva zvýší, a to až na 3,5násobek.

Rozdíl mezi CNG a LNG?

Stlačený zemní plyn (CNG) a LNG jsou stejné látky. Hlavní výhodou, kterou má LNG v porovnání s CNG, je to, že je hustší a čistější.

Co je bio LNG?

Jedná se o zkapalněný biometan, který se vyrábí například ze zemědělského odpadu nebo zbytků z gastro průmyslu. Zatím je možné bio LNG získat pouze z dovozu. Ve druhé polovině roku budou mít dopravci možnost čerpat bio LNG na vybraných čerpacích stanicích.

Štítky: